Slovarček

Aktinidi

Ac-aktinij Th-torij Pa-protaktnij U-uran Np-neptunij Pu-plutonij Am-amercij Cm-kirij Bk-berkelij Cf-kalifornij Es-einsteinij Fm-fermij Md-mendeljejij No-nobelij Lr-lavrencij Med aktinide štejemo kemijske elemente od vrstnega števila 89 do 103. Zadnji elektroni teh elementov so na 5 f orbitalah. Elementi se nahajajo v sedmi periodi periodnega sistema. Značilno za aktinide je, da so vsi radioaktivni, med njimi pa sta najbolj pomembna uran in plutonij, ki se uporabljata pri jedrskih reakcijah.
Število protonov:0
Število nevtronov:0