Slovarček

Kontaminacija

Kontaminacija pomeni onesnaženje ali okuženje s kemijski sredstvi, mikroorganizmi, s sevanjem ipd.