Slovarček

žveplo

Simbol:S


Vrstno število:16
relativna atomska masa:32.0600
Število protonov:16
Število nevtronov:16
Elektronska konfiguracija:[Ne]3s23p4
Gostota (g/cm3):2.07
Tališče (Co):113
Vrelišče (Co):445
Stanje pri normalnih pogojih:trden, S8-plin
Kristalna struktura:
Atomski radij: 1.04
Oksidacijska števila 2-
Ionski radij 1.84
Elektronegativnost 2.5
Angleško ime: sulphur