Slovarček

železo

Toksičnost- strupenost železa Železo je izredno pomembna esencialna kovina, ki pa je obenem tudi izredno strupena pri previsokih koncetracijah. V človeškem telesu je stalna množina železa od 3 do 5 mg, od tega je približno 2/3 vezanega v hemoglobinu, 10% je vezanega v mioglobinu in encimih, ki vsebujejo železo. Prevelika količina železa (največkrat gre za nesreče pri otrocih, kjer je dovolj od 0.5 do 2.5 g železovega(II) sulfata(VI)) v telesu povzroči šok, metabolične acidoze, poškodbe jeter in v hujši obliki celo cirozo jeter.

Simbol:Fe

Vrstno število:26
relativna atomska masa:55.8470
Število protonov:26
Število nevtronov:28
Elektronska konfiguracija:[Ar]3d64s2
Gostota (g/cm3):7.86
Tališče (Co):1535
Vrelišče (Co):3000
Stanje pri normalnih pogojih:trden
Klasifikacija: kovina
Kristalna struktura:
Barva: srebrna,siva
Atomski radij: 1.26
Oksidacijska števila 2+,3+
Ionski radij (2+)0.75,(3+)0.64
Elektronegativnost 1.8
Angleško ime: iron