Slovarček

Arzen

zanimivo: - leto odkritja: 13.stoletje Toksičnost- strupenost arzena Arzen in njegove spojine - v naravi ga najdemo v tri- (As2O3, AsCl3 itd.) ali petvalentni (As2O5, Na3AsO4 itd.) obliki. Smrtna doza je med 70 do 180 mg za odraslega človeka. Kronična izpostavljenost anorganskim spojinam arzena se kaže na okvarah perifernega in centralnega živčnega sistema. Tudi poškodbe jeter in perifernega ožilja so posledice povečanih doz arzena v človeškem telesu. Vse arzenove anorganske soli so dokazano rakotvorne in teratogene. Najbolj znana strupena spojina arzena je arzenik - arzenov(III) oksid, As2O3 (smrtna doza okoli 100 mg).

Simbol:As

Vrstno število:33
relativna atomska masa:74.9216
Število protonov:33
Število nevtronov:42
Elektronska konfiguracija:[Ar]3d104s24p3
Tališče (Co):817
Vrelišče (Co):613*
Stanje pri normalnih pogojih:As4-plin, As(sivi)-trden
Kristalna struktura:
Barva: kovinska
Atomski radij: 1.39
Oksidacijska števila 3-,5+
Ionski radij (3-)2.22,(5+)0.47
Elektronegativnost 2.0
Angleško ime: arsenic