Slovarček

Trofični splet

Trofični splet se imenuje tudi prehranjevalni splet in kaže na medsebojno soodvisnost organizmov na podlagi prehranjevalnih povezav.