Slovarček

Adiabata

Adiabata je krivulja, ki v diagramu p.V kaže odvisnost tlaka od prostornine idealnega plina pri adiabatni spremembi stanja.