Slovarček

Vrstno število

Število protonov v jedru atoma določa vrstno število elementa v periodnem sistemu. število protonov = vrstno število elementa Primer: Atom kisika ima v jedru 8 protonov, zato zaseda v periodnem sistemu osmo mesto.