Slovarček

Amplituda

Amplituda je maksimalna vrednost, ki jo doseže periodično spreminjajoča se fizikalna količina pri nihanju. Pri mehanskem nihanju je amplituda maksimalni odmik nihala od mirovne lege.