Slovarček

Asinhornski elektromotor

Pri asinhronskem elektromotorju se rotor vrti z manjšo frekvenco, kot je frekvenca toka.