Slovarček

Astigmatizem

Astigmatizem je napaka leč, ko se žarki iz določene točke ne sekajo v eni točki, ampak v dveh med seboj pravokotnih daljicah.