Slovarček

Barioni

Barioni so težki osnovni delci, k njim sodijo nukleoni (protoni, nevtroni).