Slovarček

Zlato

Zlato ima simbol Au, kar izhaja iz latinske besede aurum Nahajališča in pridobivanje zlata Zlato je med ljudmi že tisočletja najbolj znana in cenjena kovina. Ker je zelo slabo reaktivna kovina, se nahaja v naravi samorodna, v obliki kristalov ali žil v kamninah, ali pa v obliki zrn v rečnem pesku, kamor pride zaradi erozije v naravi. Po zlatu se imenuje tudi Zlata mrzlica, to je obdobje naseljevanja divjega zahoda v 19. stoletju, ko je tisoče priseljencev, skupaj z družinami, sledilo zlatu: zgradili so železnico, postavili mesta in ker so le redki obogateli z zlatom so se večinoma preusmerili na druga področja, kot so živinoreja in kmetijstvo, kmalu pa se je razvila tudi industrija. Zlato so iskali v nahajališčih, to je v rudnikih ali v rečnih naplavinah, danes pa deluje še nekaj rudnikov zlata, kjer pridobijo letno okrog 2.000 ton zlata. V rudah je zlato ponavadi skupaj z bakrom in srebrom in ostane po pridobivanju baker ali srebro z elektrolizo in to v gošči, ki nastane pod anodo. Zlato danes pridobivajo tudi tako, da zmleto rudo nasujejo na kupe in jo prelivajo z zelo strupeno raztopino kalijevega cianida (KCN), ki je znan tudi kot ciankalij ali natrijevega cianida (NaCN). Cianid ima sposobnost, da reagira z zlatom v vodotopno kompleksno raztopino, medtem ko so druge sestavine rude skoraj ne raztapljajo. Kisik oksidira zlato iz 0 v 3+ in se pri tem reducira iz 0 v 2-. Cianidni ioni so potrebni za tvorbo topnega kompleksa. Iz raztopine cianida dobijo zlato z redukcijo s cinkom ali pa z elektrolizo: Postopek je izredno nevaren za okolje, saj je stalna nevarnost izpiranja strupenega cianida v vode, zato so vsa področja, kjer poteka takšno pridobivanje zlata, za dolga leta zastrupljena. V februarju 2000 je prišlo do velike nesreče v rudniku zlata v Romuniji, kjer je iztekla v vodotoke velika količina cianidne raztopine in uničila velik del povodnji Donave. Zlato je mogoče iz rud izločiti tudi z živim srebrom, ki tvori z zlatom amalgam. Živo srebro se nato oddestilira pri višji temperaturi in ostane zlato. Lastnosti zlata Zlato se raztaplja v zlatotopki, ki je mešanica koncentrirane klorovodikove kisline in dušikova (V) kisline v razmerju 3:1. Pred reakcijo z zlatom kislini reagirata med seboj, pri čemer nastane zelo reaktivna NOCl spojina. Uporaba zlata Zlato ima lahko zelo široko uporabo, ki pa jo omejuje visoka cena. Letno pridobijo okrog 2.000 ton zlata, v zalogah bank pa ga je okrog 60.000 ton. Veliko zlata se porabi za nakit. Z nakit se praviloma uporabljajo zlitine zlata z bakrom in srebrom, ki imajo zlato barvo in od 11 do 18% zlata saj je samo zlato premehko izdelavo nakita. Zlitina zlata in niklja oz. paladija se imenuje belo zlato in se veliko uporablja za izdelavo nakita. Čistoča zlata se meri s karati, pri čemer pomeni 24 karatov 100% zlato, 18 karatov je 75% itd. Ne smemo mešati karatov pri zlatu in pri dragih kamnih. 1 karat pri dragih kamnih pomeni maso 0.2 grama, zato imajo dragi kamni lahko tudi nekaj tisoč karatov, zlato pa največ 24. Zlato se uporablja tudi v elektronski industriji za izdelavo tistih delov, kjer mora biti izjemno dobra proti korozijska zaščita in električna prevodnost. Zlato ima tudi odlično lastnost, da že plast zlata na steklu, debeline nekaj sto atomov odbije 98% svetlobe, kar izkoriščajo v vesoljski tehniki in v okenskih steklih v krajih z veliko sonca in z visokimi temperaturami. Iz zlata delajo tudi zelo tanke žice, folije in peno. Koloidno zlato obarva steklene predmete s škrlatno barvo, in se uporablja za izdelavo okrasnih izdelkov. Toksičnost- strupenost zlata Zlato in njegove spojine so imele široko uporabno vrednost v medicini, danes pa je to omejeno le na revmatični artritis in nekatera kožna obolenja. Neželeni učinki zlata in njegovih spojin se kažejo predvsem pri poškodbah ledvic, ostali simptomi pa so zelo podobni simptomom pri zastrupitvah z arzenom.

Simbol:Au

Vrstno število:79
relativna atomska masa:196.9670
Število protonov:79
Število nevtronov:118
Elektronska konfiguracija:[Xe]4f145d106s1
Gostota (g/cm3):19.3
Tališče (Co):1063
Vrelišče (Co):2970
Stanje pri normalnih pogojih:trdno
Klasifikacija: kovina
Kristalna struktura:
Barva: rumena
Atomski radij: 1.44
Oksidacijska števila 1+
Ionski radij 1.37
Elektronegativnost 2.4
Angleško ime: gold