Slovarček

živo srebro

Toksičnost- strupenost živega srebra Živo srebro in njegove spojine (posebno dimetil živo srebro - (CH3)2Hg)) deluje na centralni živčni sistem z mnogimi sindromi, ki se pokažejo v različnih oblikah.

Simbol:Hg

Vrstno število:80
relativna atomska masa:200.5900
Število protonov:80
Število nevtronov:122
Elektronska konfiguracija:[Xe]4f145d106s2
Gostota (g/cm3):13.6
Tališče (Co):-38.9
Vrelišče (Co):357
Stanje pri normalnih pogojih:tekoče
Atomski radij: 1.52
Oksidacijska števila 2+
Ionski radij 1,1
Elektronegativnost 1,9
Angleško ime: mercury