Slovarček

Zapis spremembe energije pri kemijskih reakcijah

Pri kemijskih enačbah pogosto zapišemo tudi, kakšna je bila sprememba entalpije – toplote pri kemijski reakciji. Spremembo entalpije označimo z DH. Če je DH<0 oz. če je sprememba entalpije negativna, pomeni, da je notranja energija sistema po reakciji manjša kot pred reakcijo. Sistem je torej energijo oddal, reakcija je eksotermna. Produkti so se segreli. Če je DH>0 oz. če je sprememba entalpije pozitivna, pomeni, da je notranja energija sistema po reakciji večja kot pred reakcijo. Sistem je torej energijo sprejel, reakcija je eksotermna. Energijo je bilo treba med reakcijo dovajati. Če reakcijo pišemo obrnjeno, pomeni naslednje: