Slovarček

Transformator

Transformator je naprava, ki spreminja (transformira) napetost izmeničnega toka. na primarno tuljavo, ki ima število ovojev (N1) se priključi zunanjo vhodno napetost (U1), na sekundarno tuljavo, ki ima število ovojev (N2) in napetost (U2) pa porabnika. Razmerje med napetostjo (U) in številom ovojev tuljav (N) izračunamo po enačbi; U1 /U2 = N1 /N2