Slovarček

Trifazni elektromotor

Trifazni elektromotor poganjajo vse tri faze trifaznega toka. S tremi fazami se napajajo tri tuljave statorja, ki so nameščene na enak način kot tuljave v generatorju za trifazni tok. Magnetna polja tuljav ustvarijo vrteče se magnetno polje, ki se vrti okoli osi statorja s frekvenco izmeničnega toka. To magnetno polje inducira tok v rotorju in le ta se začne vrteti. Če rotor ni obremenjen se vrti z enako frekvenco kot je frekvenca izmeničnega toka, če pa je obremenjen je frekvenca manjša. Zato pravimo, da je takšen motor asinhronski.