Slovarček

Trenje

Trenje je sila, ki se pojavi na stiku dveh teles, ki se gibata. Ker trenje zavira gibanje dveh teles, ki sta v stiku, ga moramo v primeru, ko želimo doseči enakomerno gibanje (stalno hitrost) telesa, vleči z enako silo, ki uravnoveša silo trenja. Trenje je večje na hrapavi podlagi, kot na gladki.