Slovarček

Trenutna hitrost

Trenutna hitrost je hitrost, ki je izmerjena v nekem določenem trenutku.