Slovarček

Vodik

zanimivo: 
leto odkritja: 1766
odkril: Henry Cavendish

Ime izhaja iz greške besede hudor (voda) in gennan (generirati) Vodik je prvi element periodnega sistema. Ima vrstno število 1. Običajno se nahaja v obliki dvoatomarnih molekul, kjer sta dva vodika vezana s kovalentno vezjo med dvema 1 s orbitalama s vez. Vodik se nahaja v naravi praktično po vsem vesolju in to v elementarnem stanju in vezan v različne spojine, med katerimi je najbolj znana voda (H2O). Vodik je bil eden prvih elementov vesolja, v zadnjih letih pa zopet govorimo o vodiku, kot o elementu – energentu prihodnosti. Kot kažejo raziskave bo moralo človeštvo v naslednjem stoletju najti nov komercialni vir energije, saj bodo klasična fosilna goriva porabljena. Uporaba sončne energije in energije vetra, kot najbolj perspektivna obnovljiva vira energije povezana s sončno energijo, bosta imela vmesni člen vodik. Sončne celice in vetrne elektrarne bodo proizvajale elektriko, iz te elektrike pa bodo z elektrolizo vode dobili vodik in kisik, ki ju bo mogoče transportirati na velike razdalje (plinovodi) in uporabiti na licu mesta. Vodik daje s kisikom pri sežigu ali v gorivni celici vodo, tako da je to za okolje najbolj primeren produkt. Iz vode pa se s pomočjo sončne energije zopet pridobi vodik. Vodik bo tako nadomestil današnji zemeljski plin ali nafto.

Tako transport, shranjevanje in uporaba sta zelo podobna kot pri zemeljskem plinu, tako da ne potrebno popolnoma zamenjati koncepta delovanja naprav in naprav samih. Eden največjih problemov uporabe vodika je ta, da ima majhne molekule, ki so med seboj vezane s šibkimi disperznimi silami, zato molekule vodika zelo rade difundirajo (izhajajo) iz posod. Zmes vodika z zrakom je zelo eksplozivna, zato je treba z vodikom in s sistemi v katerih se nahaja ravnati zelo previdno. Vodik se zaradi svojih lastnosti težko stisne in utekočini, kar pomeni težave pri transportu, kjer je treba uporabiti zelo visoke tlake, če želimo prenos dovolj velike količine goriva.  


Simbol:H
Vrstno število:1
relativna atomska masa:1.0079
Število protonov:1
Število nevtronov:0
Elektronska konfiguracija:1 s1
Gostota (g/cm3):0,07 pri 20 K
Tališče (Co):-259
Vrelišče (Co):253
Stanje pri normalnih pogojih:plin
Klasifikacija: nekovina
Kristalna struktura:
Barva: brezbarven
Atomski radij: 0,3
Oksidacijska števila +1,-1
Ionski radij (+1) 0,012
Elektronegativnost 2,1
Angleško ime: hydrogen