Slovarček

Torzijska tehtnica

S torzijsko tehtnico merimo navor, pri čemer je merilo za velikost navora zasuk. Torzijsko tehtnico je treba umeriti z znanimi navori.