Slovarček

Transverzalno valovanje

Transverzalno valovanje je prečno valovanje, kjer nihajo delci snovi ali polje pravokotno na smer poti.