Slovarček

Transurani

Transurani so elementi, ki sledijo v periodnem sistemu uranu in imajo vrstno število več kot 92.