Slovarček

Tunelski pojav

Tunelski pojav imenujemo kvantnomehanski pojav, da lahko delci prehajajo skozi potencialno bariero, ki je višja oz. ima večjo potencialno energijo, kot je kinetična energija teh delcev. Prehodnost je možna le v natančno določenih okvirih. Ta pojav v klasični fiziki ni možen, pojavi pa se npr. pri emisiji elektronov iz kovin.