Slovarček

Turbulenten (vrtinčen) tok

O turbulentnem toku govorimo, ko so tokovne niti (lahko si predstavljamo da nanje razdelimo tok) premešane, vrtinčene, tekočina se meša in vrtinči.