Slovarček

Uklon valovanja na mreži

Če se enobarvna svetloba ukloni na reži dobimo uklonsko sliko sestavljeno iz svetlih in temnih prog.