Slovarček

Uklon valovanja na mrežici

Pri enobarvni svetlobi dobimo za mrežico dobimo uklonsko sliko sestavljeno iz svetlih in temnih prog. Pri beli svetlobi dobimo za mrežico barvne pasove, ki tvorijo mrežni spekter ali normalni spekter, pri katerem lahko iz položaja barvnega pasu določimo valovno dolžino.