Slovarček

Upor

V fiziki pomeni upor silo, ki deluje prosti premikanju (npr. elektronov, teles ipd.). Zato ločimo več vrst uporov. Npr: električni upor, trenje, upor vetra,…..