Slovarček

Upornost (električna)

Električna upornost (R) je razmerje med napetostjo (U) in tokom (I). R=U/I