Slovarček

Ura

Ura je naprava za merjenje časovnih intervalov. Včasih so uporabljali le peščene, mehanske in sončne ure, danes pa se v glavnem uporabljajo ure, ki izkoriščajo visokofrekvenčne mikroskopske pojave.