Slovarček

Valovanje

Valovanje je prostorsko in časovno omejen periodični pojav, pri katerem se prenaša energija brez prenosa snovi. Pri valovanju se širijo motnje po snovi ali po polju. Primeri valovanja: zvok, elektromagnetni valovi, mehansko valovanje itd.