Slovarček

Valovanje - odboj

Valovanje se ob stiku z oviro odbije. Kot med vpadnim žarkom in pravokotnico se imenuje vpadni kot, kot med odbitim žarkom in pravokotnico pa odbojni kot.