Slovarček

Valovna dolžina

Valovna dolžina (λ) je razdalja med dvema zaporednima točkama, ki sta v enakem valovnem stanju.