Slovarček

Valovno število

Valovno število (ν) je recipročna vrednost valovne dolžine: _ ν = 1/ λ