Slovarček

Valovna fronta

Valovna fronta je meja med območjem, ki ga je valovanje že doseglo in območjem, kjer še ni vplivov valovanja.