Slovarček

Valovna optika

Valovna optika je področje fizike – optike, ki se ukvarja s študijem optičnih pojavov, ki jih je mogoče razložiti le z valovno predstavitvijo svetlobe.