Slovarček

Vektor

Vektor je količina, ki ima velikost in smer. Primeri: hitrost, sila, pospešek, jakost polja, ….