Slovarček

Voltmeter

Volmeter je naprava za merjenje napetosti.