Slovarček

Vrtenje

O vrtenju govorimo, ko deli telesa krožijo okoli skupne osi.