Slovarček

Vrtilni tok

Vrtilni tok se imenuje trifazni tok.