Slovarček

Vrtinčni tokovi

Vrtinčni (ali sklenjeni) tokovi se inducirajo pri gibanju vodnika skozi magnetno polje in zavirajo gibanje v skladu z Lenzovim pravilom.