Slovarček

Vztrajnostni moment

Vztrajnostni moment (J) je pri kolesu z maso (m) in radijem (r) enak produktu: J = m.r2