Slovarček

Zakon o ohranitvi električnih tokov ali Kirchhofov…

Zakon o ohranitvi električnih tokov se nanaša na računanje napetosti in tokov v električnih vezjih in je sestavljen iz dveh pravil: prvo pravilo pravi, da je v vsaki točki električnega vezja vsota vseh pritekajočih tokov enaka vsoti vseh odtekajočih tokov. Drugo pravilo pravi, da je v poljubni zaključeni zanki vsota padcev napetosti, enaka vsoti gonilnih napetosti virov.