Slovarček

Zakon o ravnovesju

Če telo miruje ali se giblje premo in enakomerno, je vsota sil, ki nanj delujejo iz okolice, enaka nič ali pa iz okolice ne delujejo nanj nobene sile.