Slovarček

Zakoni termodinamike

Termodinamika temelji na treh zakonih:
1. Prvi zakon termodinamike (zakon o ohranitvi energije) pravi, da je toplota posebna vrsta energije, ki lahko pri določenih pogojih prehaja v druge oblike energije in obratno. V zaprtem sistemu se vsota vseh vrst energije (termične, mehanske, električne, magnetne, kemijske) ne spreminja.
2. Drugi zakon termodinamike pravi, da toplota ne more samostojno prehajati s hladnejšega na toplejše mesto. Ta zakon se lahko izrazi tudi z entropijo.
3. Tretji zakon termodinamike se imenuje tudi Nernstov zakon in pravi, da je entropija trdnega ali tekočega telesa enaka nič pri ničelni absolutni temperaturi. To pa pomeni, da absolutne ničle v principu ni mogoče doseči.