Slovarček

Zrcalo

Zrcalo je priprava, ki odbija vpadno svetlobo po odbojnem zakonu. Pri ravnem zrcalu so vpadne pravokotnice skozi vse točke na površini zrcala med seboj vzporedne. Zrcala so lahko tudi ukrivljena – vbočena, izbočena, parabolična.