Slovarček

Zvezda

Zvezda je nebesno telo, ki oddajo svetlobo zaradi sproščanje energije v notranjosti. Sonce je npr. srednje velika zvezda.