Slovarček

Zvezen (zvezna količina)

Zvezna količina je tista, ki lahko na določenem območju zavzame poljubno vrednost. Zvezne količine se spreminjajo na določenem območju zvezno, brez velikih skokov.