Slovarček

Zvok

Zvok je slišno longitudinalno valovanje, ki se razširja po zraku od teles, ki nihajo z ustrezno frekvenco.