Slovarček

Astat

zanimivo: -leto odkritja:1940

Simbol:At

Vrstno število:85
relativna atomska masa:210.0000
Število protonov:85
Elektronska konfiguracija:(Xe)4f145d106s26p5
Tališče (Co):302
Vrelišče (Co):380
Stanje pri normalnih pogojih:trdno
Atomski radij: 1.4
Oksidacijska števila 7+
Ionski radij 0.62
Elektronegativnost 2.2
Angleško ime: astanine